logo rozlomity klub

Daruj 2%
pre Lezeckú stenu Rozlomity

Lezecká Stena Rozlomity

Podporte 2%
Lezeckú stenu Rozlomity
aj v roku 2017

Aj v tomto roku môžete rozhodnút, aby dve percentá z vami zaplatenej dane boli využité priamo na rozvoj lezenia. Jednou z týchto organizácií je aj Rozlomity Klub Košice. Môžete nás odporučiť aj vašim príbuzným, priateľom, známym, spolupracovníkom a dalším sympatizantom tohoto horolezeckého športu.
Tým ktorí tak učinia ďakujeme.

Na čo sme použili preniažky z 2% v roku 2016:

1. Podporili sme deti a mládež a dosiahli excelentné výsledky na Slovenskom poháry v lezení detí. Šesť detí obsadilo prvé až tretie miesto. Tento rok chceme vyskúšať aj zahraničné preteky.
2. Odprezentovali sme lezecký šport na verejnosti výstavbou prenosnej lezeckej steny na Hlavnej v Košiciach ale aj na iných akciách.
3. Podporili sme detský krúžok Terapia lezením pre handicapované deti
4. Investovali sme do tvorby nových skalných ciest Zádiel a Turniská
5. Podporili sme aj členov z iných klubov formou propagacie a dodaním borhákov pre tvorbu skalných ciest (Duško Beránek, Vargi, Emby)
6. Vytvoril sme ľad v Zádielskej doline pre nácvik zimného lezenia
7. Realizujeme projekt Športujem rád a bezpečne s Nadáciou deti Slovenska
8. Realizovali sme detské krúžky a detské tábory
9. Rozšírili sme počet ciest a chytov na stene
10. Podporilia realizovali sme Lezecké akcie - Turňatlón, Slovenský pohár lezení detí, Bouldrové preteky, Kubínov memorial a ďalšie

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Rozlomity klub
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31297234
Sídlo: Kpt. Nálepku 9, 040 01, Košice

Bližšie informácie sa dozvieš aj na webovej stránke venovanej 2% rozhodni.sk

Dôležité dátumy a termíny
pre rok 2017

15.02. Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

15.02. Od 15.02. môžete priebežne podávať Vyhlásenia od zámestnavateľa spolu s Potvrdením o zaplatení dane. Tieto vyplnené tlačivá môžete taktiež doniesť na Lezeckú Stenu Rozlomity a my ich za Vás zašleme príslušnému úradu.

31.03. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, kde sa v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.

31.03. Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby, kde sa - v rámci daňového priznania sa poukazujú aj % z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

25.04. Posledný termín pre zamestnancov na doručenie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane a Potvrdenie o zaplatení dane na Lezeckú Stenu Rozlomity a my ich za Vás zašleme príslušnému úradu.

30.04. Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane na príslušný daňový úrad.

AKO POSTUPOVAŤ
PRI DAROVANÍ 2%
Z DANE Z PRÍJMOV?

Ak ste právnická osoba Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom občianskom združení. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO. Právnická osoba môže určiť neziskové organizácie ako príjemcov, najviac však do sumy 2% z dane.
Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.3.2017 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí činiť 3,32 EUR. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.
Súčasťou daňového priznania sú príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v časti XII.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2017 priamo na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti najneskôr do 15.2.2017, prípadne neskôr požiadajte o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2015.
Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2015) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len 1 organizácii, minimálne však 3,32 EUR. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane pre zamestnancov – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane treba doručiť (najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30.4.2017 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska, alebo na Lezeckú stenu Rozlomity do 24.4.20176 a o zaslanie na daňový úrad sa postaráme my.

Darček pre darcov,
kocka magnézia

30.04. Každý darca ktorý prinesie vyplnené tlačívá na lezeckú stenu (ktoré následne my zašleme na príslušný daňový úrad) dostane ako poďakovanie kocku magnézia.